Start nieuwe seizoen! Op vrijdag 28 augustus zijn we weer gestart met trainen in de sporthal.

Zoals we inmiddels allemaal wel weten gelden er nog steeds maatregelen omtrent het coronavirus (COVID19).

Om veilig en verantwoord in de dojo te kunnen trainen moeten we ons houden aan de volgende richtlijnen en afspraken, welke zijn als volgt:

  1. Via de hoofdingang van de sporthal komen we zoals gebruikelijk binnen en vervolgens kunnen we daar onze handen des-ïnfecteren;
  2. In de kleedkamers kunnen we ons omkleden en houden (onderling) hierbij 1,5 meter afstand!
  3. Eventueel kom je gelijk al in karate-pak of sportkleding naar de training (heeft de voorkeur);
  4. Douchen is nog steeds niet mogelijk;
  5. Tijdens de training is contact maken wel mogelijk, en houd na de training weer 1,5 meter afstand;
  6. Als ouders kinderen komen brengen/halen, dan graag buiten de trainingszaal blijven om vermenging zoveel mogelijk te voorkomen;
  7. Geen toeschouwers bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
  8. Na de training niet rond blijven hangen in de kleedkamers, dus verlaat de sporthal zo spoedig mogelijk na afloop;
  9. Via de achteruitgang verlaten we de sporthal (één richting verkeer in de gang);
  10. De beide deuren van de dojo blijven tijdens de training open, om meer te kunnen ventileren.

Met het begin van het nieuwe seizoen zijn de trainingstijden verruimd;

Groep 1 (8-12 jr.) vanaf 18:30 – 19:30 uur

Groep 2 (vanaf 12 jr.) 19:30 – 20:30 uur

Groep 3 (vanaf 16 jr.) 20:30 – 21:30 uur

Reacties zijn gesloten.