dojo

Dojo en gedragsregels Wado Ryu Staphorst

Bij het binnenkomen van de dojo wordt van je verwacht dat je je houdt aan de dojo regels.
Met deze regels zorgen we er samen voor dat je de lessen zo goed mogelijk kunt volgen.
De dojo regels gaan in het bijzonder over: respect, hygiëne en veiligheid.

Gedragsregels voor het lid

Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden, dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter
Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
Licht voor aanvang van de training de trainer in over een blessure of handicap.
Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat.
De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.
Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Aanvullingen zijn:

Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de dojo en tijdens de lessen.
Het is ten strengste verboden te roken in de dojo.
Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/dojo/vereniging, en houden deze schoon.
Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem, geen zichtbare piercings, heren kort haar of in een staart, dames met langhaar in een staart of opgebonden zonder scherpe uitstekende delen,…etc.
Dames dragen een wit shirt onder hun gi.
Eten is niet toegestaan in de dojo.
Wil je de les om een dringende reden verlaten, meldt dat dan bij de trainer.
Als je te laat komt wandel dan niet zomaar de dojo binnen, wacht totdat de trainer je ziet en je binnen de les toelaat.

Royement:

Als is vastgesteld dat een leerling zich misdraagt, binnen of buiten de dojo, waardoor de naam van Wado Ryu Staphorst is of wordt geschaadt, zal de dojoleider overgaan tot het royeren van deze leerling.

Gedragsregels voor de trainer

Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
Brengt leden passie bij voor de sport.
Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
Zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
Heeft aandacht voor fair play.
Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden.
Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon.
Ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan.
Zorgt er voor dat dojo-en gedragsregels door de leden nageleefd worden.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.