geschiedenis

 

 

 

 

KARATE

Karate is een systeem voor zelfverdediging, waarbij gebruik wordt gemaakt van handen, armen, lichaam, benen, voeten en intelligentie.
Algemeen wordt aangenomen dat de eerste karategebeurtenis, of to-de, plaatsvond zo rond 1750.
De to-de (letterlijk betekent het: ” China hand “) vindt zijn oorsprong in China, weliswaar in een wat andere vorm en als ti (Japans: te ,wat ” hand ” betekent) bekend stond, en werd op den duur (eind negentiende eeuw) ge├»ntroduceerd in Japan op Okinawa.
Hier werd de to-de zodanig verder ontwikkeld dat men het steeds meer als een Japanse vechtkunst ging zien en uiteindelijk (begin twintigste eeuw) werd de to-de populair onder de naam kara-te (letterlijk: “lege hand “).

De man die het meest tot de verbeelding spreekt is Funakoshi Gichin (1868-1957), hij heeft de basis gelegd voor het huidige moderne karate.
Er bestaan een viertal klassieke (vastgelegde) stijlen, (ryu: stijl), in het karate; Shotokan Ryu, Gojo Ryu, Shito Ryu en Wado Ryu.
Er bestaan wel meerdere stijlen dan deze vier, echter deze vinden hierin hun oorsprong.
WADO RYU

Wado Ryu karate-do (do Letterlijk: ” weg ” ;karate-do: ” de weg van karate “) is ontwikkeld door Hironori Othsuka (1892-1982), die de karate-do van Funakoshi heeft geleerd. Echter hiervoor beoefende Othsuka al een verdedigingskunst met de naam Shindo Yoshin Ryu Jiujitsu (een stijl jiujitsu), deze opgedane ervaringen zijn dan ook nog steeds terug te vinden in zijn karate-do.
Tevens maakte hij later ook samen met Funakoshi kennis met het Kendo (ook wel eenvoudig weg Japans sportschermen genoemd), wat deels herkenbaar is in sommige kumite technieken
(kumite: sparren; training met partner).
Kumite in karate vond Othsuka belangrijk, omdat hij het beoefenen van Kata alleen niet voldoende vond voor de ontwikkeling van karate. Ook bracht hij het Jiyu kumite (vrij sparren) in het systeem aan, waarmee de basis werd gelegd voor wedstrijden. Het Wado Ryu karate wordt tegenwoordig nog steeds ervaren als de toonaangevende stijl binnen het wedstrijdkarate.
Hironori Othsuka heeft een groot aantal leraren opgeleid en in 1960 stuurde hij ze richting Amerika en Europa.
In 1965 vestigde Kono Sensei zich in Nederland als hoofdinstructeur in de school van Toni Wagenaar te Amsterdam, een paar jaar later kreeg hij assistentie van o.a. Ishikawa, Fuji en Muramatsu. Het was in 1966 dat Wado Karate Nederland opgericht werd door Rob Zwartjes. Hiermee begint de Wado Ryu karate-do geschiedenis in Nederland